True
Nederland.TV - TV kijken via internet, de beste tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Cookie Verklaring  
Nederland.TV

Geloofsgesprek - Alle afleveringen

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Jochem van Velthoven

Als register-accountant kent hij als geen ander de grote wereld van het geld. Als laat antwoord op een roepstem die altijd heeft geklonken, leert Van Velthoven nu als kapelaan en priester de wereld van jonge gezinnen kennen in de kerk. Daar ligt zijn hart. Hij vindt dat de katholieke kerk meer moet luisteren naar kinderen, tieners en jonge gezinnen om de verbinding te kunnen leggen met een nieuwe generatie. In het bisdom Breda is dat Van Velhtovens speciale opdracht: hoe kan de katholieke kerk meer betekenen in het leven van jongeren en jonge gezinnen?

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Kruisweg Volendam

Je kunt veel van Volendammers zeggen, maar ze hebben ondernemingszin en durven voor hun geloof uit te komen. Neem nou Cees de Wit, de grote organisator van het katholieke leven in het vissersdorp. Hij was vorig jaar de woordvoerder achter het volgende unieke project: een kruisweg in de publieke ruimtes van het dorp. Het werd een groot succes. Mensen kwamen van heinde en verre, toeristen wisten niet wat ze zagen. Want de staties hingen overal: van souvenirshops tot het voetbalstadion, van de plaatselijke bouwmarkt tot het zorgcentrum. Dit jaar doen de Volendammers het opnieuw. Cees de Wit, Margeet de Wit en Henk Kras vertellen over de staties in de bouwmarkt, bij de scholen en voor de ingang van het voetbalstadion. Ze hangen er weer vanaf 1 maart.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Kindernevendienst Hengelo

Hoe moeilijk is het om kinderen en jonge ouders bij de lokale kerk te betrekken? Met die vraag worstelen veel parochies. In Hengelo hebben ze een antwoord gevonden. Onder leiding van Liedeke ten Vregelaar-Haverkate is er heel langzaam een gebruik op zondagochtend gegroeid om kinderen tijdens de viering op te vangen in een nevendienst of crèche. Aanvankelijk kwamen er twee tot drie kinderen. Nu zijn dat er tussen de tien en twintig. En de vaders en moeders komen mee en doen mee. Elly Menkehorst-Kamphuis is echt geraakt door dit succes en gaat ook mee als de kinderen met de bus naar Kevelaer gaan. In het geloofsgesprek vertellen ze over het geheim achter dit succes.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Jack Glas

Hij is verantwoordelijk voor elf kerken in de omgeving. Daar laat hij steeds weer zien dat hij een priester is die zich geroepen weet, ook na zijn wijding. En die ervaring draagt hij met zich mee door zijn ervaringen in Amerika. Hij maakte daar carrière als ingenieur toen hij op zoek ging naar structuur in zijn leven. Die vond hij eerst aan de buitenkant van de kerkgang, maar later ook in de binnenkant van zijn zoekende hart. Dat was zo'n beslissend moment dat hij zijn carrière achter zich liet en naar Nederland terugkeerde om priester te worden. Sinds zeven jaar is hij priester die mocht meemaken dat je geroepen kunt worden als je op zoek gaat. Hij woont naast de Petruskerk in Roelofarendsveen en neemt het stokje over van Dick van Klaveren en Ad van der Helm.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Germa Kamsma-Kunst

Geboren in Noord-Holland wortelt ze als pastoraal werkster in Friesland. Zij koos ervoor om als getrouwde vrouw theologie te studeren en voor de kerk en haar mensen te werken. Ze doet dat met overgave, zeker nu Leeuwarden op 13 april a.s. The Passion mag verwelkomen en zij daarbij betrokken is. Het lijden heeft voor haar ook een persoonlijke betekenis. Want 26 jaar geleden verloor zij van het ene op het andere moment haar zusje door een auto-ongeluk. Dat was het pijnlijkste moment van haar leven. En God was juist toen heel dichtbij.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Lambert Hendriks

Rector van de meest populaire priesteropleiding in Nederland, Rolduc. Hij is een geboren Limburger die in Rome heeft gestudeerd en gemoedelijkheid verbindt met een scherpe geest en zichtbare gelovigheid. Hij heeft de zorg over veel buitenlandse studenten en een paar Nederlandse priesterkandidaten en praat daar met liefde over. Het bisdom Roermond weet dat de katholieke kerk in Nederland de steun van buitenlandse priesters nodig heeft. Lambert Hendriks vertelt in het geloofsgesprek over de vruchten van dat beleid.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Embregt Wever

In bisdom Den Bosch is hij verantwoordelijk voor het beleid rondom diakonie. Hij heeft de diakonie ontdekt in zijn zoektocht naar de roeping in het leven. Die bracht hem na een periode in het klooster bij het drugspastoraat in Amsterdam. Uiteindelijk werd hij straatpastor in Den Bosch. En daar leerde hij dat in de relatie met de ander Christus present is. Daarom loopt hij met een kruis, het gaat niet om hem, maar om Christus.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Driekoningen

Driekoningenzingen is afkomstig uit Duitsland. Kinderen worden dan vanuit de viering naar buiten gestuurd om geld op te halen voor kinderen in de derde wereld. Kinderen gaan als koningen langs de deuren. En ze brengen de huiszegen mee voor elke woning waar ze aanbellen. Zo worden liturgie, catechese en diaconie verbonden door het feest van Driekoningen. Lars Peetam probeert dit gebruik ingang te doen vinden in Nederland.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Nieuwjaarswens door kardinaal Wim Eijk

Op nieuwjaarsdag wenst kardinaal Eijk alle kijkers veel zegen in 2017 en schetst hij een weg naar meer verbondenheid tussen mensen in Nederland. Die weg loopt via Christus, die het centrum van de wereld is. Kardinaal Eijk wijst op het gebed: wie bidt, erkent dat hij of zij niet het middelpunt van het leven is. Als mensen moeten we erkennen dat we delen in Iemand die groter is dan wijzelf. Pas als we dat erkennen, beseffen we dat we het niet alleen kunnen en steeds weer de ander en de Ander nodig hebben. Alleen met die nederigheid kan er meer verbondenheid groeien tussen mensen.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Kerststal van Meerssen

Pater Wim van Meijgaarden blikt bij de kerststal van Meerssen terug op het afgelopen jaar. Hij realiseert zich dat kerk en geloof steeds meer worden teruggedrongen uit het publieke leven. Maar hij ziet ook kansen voor de katholieke kerk. Daarom heeft hij recent op de bisdomdag van Roermond opgeroepen tot meer zelfbewustzijn. Deze inspirerende priester en religieus weet als geen ander kijkers te raken met een boodschap die recht uit het hart komt.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Ad van der Helm en Dick van Klaveren

Van der Helm en Van Klaveren kijken terug op hun jaren als tv-pastoor en realiseren zich nu meer dan ooit dat de vieringen op televisie voor steeds meer kijkers betekenis hebben. Ad van der Helm draait al zeven jaar mee in de wekelijkse eucharistievieringen op televisie, Dick van Klaveren al vijf jaar. Beiden hebben vanuit hun standplaatsen in Den Haag en Bodegraven veel indruk gemaakt met hun vieringen. Ad van der Helm deed dat steevast in het Latijn, Dick van Klaveren liep altijd naar de mensen in de kerk en voor de buis. Twee totaal verschillende priesters die hun sporen hebben verdiend. Ze kijken terug op deze jaren en realiseren zich nu meer dan ooit dat de vieringen op televisie voor steeds meer kijkers betekenis hebben.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Mgr. Liesen

Het Onzevader wordt sinds de eerste zondag van de advent op een andere wijze gebeden. Wat is de reden van deze verandering? Liesen is al weer een paar jaar de bisschop van Breda en sinds kort ook de vice-voorzitter van de bisschoppenconferentie. Hij is echter ook een gekende bijbelwetenschapper en een begenadigd verteller. Op deze tweede zondag van de advent legt hij uit wat er verandert in het Onzevader. Daarnaast zal hij op zijn kenmerkende toegankelijke manier de achtergrond toelichten van de verandering. Want dat is wel duidelijk: het Onzevader wordt sinds de eerste zondag van de advent op een andere wijze gebeden.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Jules Dresmé

Een terugblik op al die jaren dat de eucharistievieringen op televisie door de Vituskerk in Hilversum werden verzorgd.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Mgr. Antoon Hurkmans

Na negentien jaar bisschop van Den Bosch te zijn geweest, heeft hij de moed om als 70-plusser een nieuwe start te maken als rector van de Kerk der Friezen. Waarom durft hij het nog aan om na de zware taak in Den Bosch toch een nieuwe start te maken in Rome?

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Mgr. Frans Wiertz

Hij mag dan al bijna 75 jaar zijn, maar heeft nog steeds één visioen: dat de Godslamp blijft branden in elke kerk van Limburg. Want, zegt hij, God woont in de kerk en daarom is het de plicht van hem als bisschop om de kerk open te houden en God ook in de toekomst een huis te geven. Een gesprek over de toekomst van de kerk in Limburg.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Walter Broeders

Als rector van de priesteropleiding in het bisdom Rotterdam spreekt hij over de vorming en roeping van mensen tot het ambt in de katholieke kerk. Hij weet waar hij over spreekt, want hij was jarenlang een geliefde priester in Roelofarendsveen. Met zijn pastorale nabijheid en zijn Rotterdamse nuchterheid vindt hij de taal om kandidaten in deze tijd naar het priesterschap te begeleiden.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Lars Peetam

Wat is de betekenis van de figuur van Laurentius. Die leefde voor hoe we barmhartig kunnen zijn. Maar barmhartig kun je meer doorleefd zijn wanneer je zelf ooit de barmhartigheid van een ander en van God hebt ervaren in je leven. Ieder mens leeft van deze adem, zo weet Lars Peetam uit eigen ervaring. En juist daardoor kan hij er voor mensen in Breda zijn, ook als het druk is en ook als er moeilijke organisatorische vragen op hem af komen. Dan weet hij dat gedragen wordt door de Barmhartige. En zo kan hij meer betekenen voor ieder die op zijn pad komt.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Vrijwilligers Maartensdijk

De kerk van Sint Maarten in Maartensdijk bestaat 11 november vijftig jaar en viert dit groots tot het eind van het jaar. Deze geloofsgemeenschap is mede zo vitaal omdat zich steeds weer nieuwe mensen aansluiten. Twee vrouwen die van buitenaf komen vertellen waarom ze zo graag naar de katholieke kerk in Maartensdijk gaan. Boukje Andringa-Brattinga kerkt hier sinds vier jaar en komt uit Friesland, Arancha Fernandez-Fatels komt uit Spanje en draait al wat langer mee. Laatstgenoemde spreekt over de bijzondere betekenis van Maria in haar leven, Boukje gaat vooral in op de betekenis van het geloof bij het sterven van haar man.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Mgr. De Korte

Mgr. Gerard de Korte is nu honderd dagen bisschop van het grootste bisdom van Nederland, Den Bosch, met ruim een miljoen katholieken. Hij vertelt over zijn eerste maanden, over het Heilig Jaar van Barmhartigheid dat bijna achter ons ligt en over Maria die in de Sint Jan duizenden toeristen en pelgrims blijft trekken.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Madonna van Bergen op Zoom

De Madonna van Bergen op Zoom wordt in de zomer altijd rondgedragen in een ommegang die tienduizenden mensen trekt en probeert om geloof en leven met elkaar te verbinden. Pastoor Paul Verbeek is geboren en getogen in Bergen op Zoom en is de grote bezieler van deze ommegang. Hij kwam op het idee om de juwelen van Maria en kindje Jezus door paus Franciscus te laten zegenen. Dat gebeurde op 21 september jl. Paul Verbeek en kunstsmid Rinus Bouwmeester doen hun verhaal.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Peter van der Weide

In de afgelopen jaren is hij meer en meer het pastorale gezicht en de katholieke stem van de Martinuskerk in Sneek geworden, met zijn gevoel voor schoonheid en muziek en met zijn wortels in het Friese landschap. Zijn moeder woont er nog steeds, zijn familie heeft oude Friese papieren. Daarover praat hij zonder de toekomst te vergeten. Daarom investeert hij graag in contacten met jongeren, daarom vindt hij de presentie van de kerk in de armoede belangrijk en daarom staat hij altijd klaar voor mensen. Een gesprek over Friese papieren, over pater Titus Brandsma en over de opdracht van de kerk om midden in de samenleving te staan.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Parochieverband Hilversum

Diakens Bert van Willigenburg en Wim Balk zijn lid van het pastorale team regio Hilversum e.o., evenals pastoor Jules Dresmé. Wat betekent het priesterschap en het diaken-zijn voor hen? Hoe word je geroepen, ook vanuit het huwelijk, om voor de kerk te werken? Hoe is het om vanuit je geloof dienstbaar te zijn aan de samenleving en je geloof te delen met zoveel andere mensen?

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Zr. Petra

Zr. Petra, die in 1977 al intrad bij de congregatie van moeder Teresa en sinds kort in Rotterdam daklozen en armen opvangt, praat op de dag van de heiligverklaring van moeder Teresa over haar en het werk van haar congregatie.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Ben Hondius en Jenny Dankbaar

Twee nieuwe katholieken uit Amsterdam. Ben (1966) werd dit jaar in de paaswake gedoopt, Jenny (1954) werd vorig jaar in de paaswake gevormd; zij was Nederlands-hervormd. Beiden hebben een eigen bijzonder verhaal over de keuzes die ze hebben gemaakt in het leven.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Terugblik Wereld Jongerendagen

De Wereldjongerendagen hebben weer miljoenen jongeren op de been gebracht. Dat gebeurde eind juli in de Poolse stad Krakau. Daar waren ook bijna 1000 Nederlandse jongeren. Tientallen van hen kwamen uit het bisdom Rotterdam en blikken twee weken later terug op deze unieke dagen. Want voor jongeren is de deelname aan zo'n groot geloofsfeest vaak van beslissende betekenis voor de ontwikkeling van hun spiritualiteit. Enkele Rotterdamse jongeren vertellen hoe de ontmoeting met paus Franciscus en miljoenen andere jongeren hen heeft geraakt. Hoe heeft deelname aan de Wereld Jongerendagen enkele Rotterdamse jongeren geraakt en wat betekent dit voor de ontwikkeling van hun spiritualiteit?

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Kees van Kordelaar

Sneek is in de eerste dagen van augustus altijd in de ban van de Sneekweek. Duizenden toeristen komen dan op deze mooie Friese plaats af. Ook de katholieke kerk staat dan midden in de belangstelling. Kees van Kordelaar is in die dagen niet op het water te vinden, maar zoekt juist de mensen op die niet de rijkdom hebben om een boot te kopen of naar een party te gaan. Hij is diakonaal opbouwwerker en heeft oog en oor voor hen die geen stem en gezicht hebben. Dat zijn er steeds meer. En juist in die ontmoeting vermoedt Kees van Kordelaar de figuur van Christus.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Marion Kockelkoren

Een bevlogen vrouw die bij de geboorte van haar kind geraakt werd en vanaf dat moment in beweging kwam om te vertellen over de weg van Christus. Dat doet zij in het lager onderwijs, met voorbeelden die altijd uit het alledaagse leven komen. Zo probeert zij de wereld van kinderen te verbinden met de wereld van het geloof. Daarover vertelt zij begeesterd op een wonderschone plek, bij een oude kapel op het plateau van Rimburg en Waubach.

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Marike Falke

Tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau komen jongeren vanuit de hele wereld bij elkaar om paus Franciscus te ontmoeten, maar ze raken ook op het spoor van de Poolse paus Johannes Paulus II, die in 2005 overleed. Want ze zijn in zijn stad en ze volgen zijn spoor. Dat geldt ook voor Nederlandse jongeren, als Marike Falke. Als derdejaars theologiestudente aan de Universiteit van Tilburg gaat zij met een aantal studenten naar de WJD. Wat zijn haar verwachtingen van de Wereldjongerendagen?

Deze uitzending bekijken

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek: Judith Elferink

Zij is betrokken bij Jong katholiek in het Aartsbisdom, heeft zelf al een aantal Wereld Jongerendagen (WJD) meegemaakt en kan als geen ander vertellen hoe belangrijk het voor je geloof is om met een miljoen andere jongeren je geloof te vieren. Daarnaast is deelname aan de WJD een stimulans om dat geloof ook weer terug te brengen naar je eigen geloofsgemeenschap en daar, aan de jongeren die actief zijn, het geloof een nieuwe impuls te geven.

Deze uitzending bekijken