True
Nederland.TV - TV kijken via internet, de beste tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Why We Hate - Alle afleveringen
Why We Hate
Why We Hate: Hoop

Wat kunnen we doen om te voorkomen dat gewelddadige conflicten in de toekomst terugkeren? Neurowetenschapper Emile Bruneau onderzoekt hoe we ons vermogen tot kritisch denken, de plasticiteit van onze hersenen en strategieën zoals onderwijs, mindfulness en samenwerking kunnen gebruiken om ons te helpen haat te bestrijden. Hij onderzoekt de misvattingen die ten grondslag liggen aan een langdurig conflict in Colombia en kijkt opnieuw naar de historische onderhandelingen die de apartheid in Zuid-Afrika hebben beëindigd. In Duitsland is gewerkt aan een cultuur die burgers aanmoedigt om van de Holocaust te leren en om na te denken over hoe haat tijdens het nazitijdperk tot genocide heeft geleid. In Baltimore laat een mindfulnessinstructeur zien hoe meditatie en ademhalingstechnieken ons kunnen leren om anders te reageren op haat, onrecht en negativiteit.Why We Hate
Why We Hate: Misdaden tegen de Menselijkheid

Waarom nemen we deel aan de ergste extremen van haat, zoals genocide en misdaden tegen de menselijkheid? Hoe overtuigen leiders mensen om gruweldaden en massamoorden te plegen en waarom voeren mensen verschrikkelijk beleid uit, dat in tegenspraak is met hun eigen gevoel van menselijkheid? Internationaal strafadvocaat Patricia Viseur Sellers onderzoekt de rol van daders, maar ook van degenen die de macht van haat weerstaan. Als aanklager en speciaal adviseur bij het Internationaal Strafhof staat Patricia Viseur Sellers oog in oog met daders van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Sellers probeert te ontdekken hoe haat mensen ertoe kan aanzetten de meest gruwelijke daden te plegen. Sellers vraagt zich af of we allemaal daders kunnen worden en ze wil weten wat er nodig is om het ergste of het beste in ons naar boven te halen.Why We Hate
Why We Hate: Extremisme

Waarom zijn sommige mensen bereid om in naam van hun overtuiging te haten en geweld te plegen tegen hun ideologische vijanden? Extremisme-expert Sasha Havlicek onderzoekt wat mensen aantrekt in ideologieën die haat en geweld aanwakkeren; van blank nationalisme tot islamitisch terrorisme of de-radicalisering. Hoe wordt liefde voor iemands geloof een reden om anderen te haten en aan te vallen? Hoe worden mensen gerekruteerd in haatgroepen, en wat is er nodig om mensen te laten afzien van gewelddadig extremisme? Havlicek praat met voormalig islamitisch militant Jesse Morton en voormalig nazi-skinhead Frank Meeink. Zij vertellen wat hen tot haat en extremisme bracht, hoe hun overtuiging hen tot daden bracht die hen in de gevangenis deden belanden. Uiteindelijk slaagden ze erin zich los te maken van die ideologieën. Terwijl Havlicek onderzoekt hoe extremistische ideeën hun weg vinden naar het grote publiek, kijkt ze ook naar de factoren die individuen ertoe aanzetten wreed en onmenselijk gedrag naar anderen te vertonen. Ze maakt daarbij gebruik van voorbeelden uit zowel wetenschappelijk onderzoek als de echte wereld, zoals bijvoorbeeld het Stanford Prison Experiment en Abu Ghraib.Why We Hate
Why We Hate: Middelen & Tactieken

Als we allemaal het vermogen hebben om te haten, wat is er dan voor nodig om dit op te roepen? Journalist en auteur Jelani Cobb onderzoekt hoe propaganda, ontmenselijking en internet haat kunnen aanwakkeren, versterken en verspreiden. Cobb onderzoekt de propaganda ten tijde van de Rwandese genocide in 1994 vanuit het perspectief van daders, slachtoffers en neurowetenschappers. Cobb reist ook naar Charleston, South Carolina, waar bepaalde monumenten haatsymbolen zijn geworden en hij kijkt naar de rol van internetalgoritmen bij het verspreiden van ideeën. In Hongarije laten lokale journalisten zien hoe cynische politici deze middelen gebruiken om angst en ongerustheid in een heel land uit te lokken, kiezers en verkiezingen te beïnvloeden.Why We Hate
Why We Hate: Tribalisme

Waarom verdelen we de wereld in ons en hen? Cognitief wetenschapper Laurie Santos onderzoekt het verschijnsel stammenstrijd en vraagt zich af waarom liefde voor onze eigen groep ons ertoe kan brengen andere groepen te haten. Ooit kwamen we samen om onszelf en elkaar te beschermen en om ons leven te verrijken met sociale interactie en binding. Maar de liefde voor onze eigen groep draagt ook bij aan onze bereidheid om andere groepen mensen te haten of er zelfs geweld tegen te gebruiken. De onvervalste haat die hardcorevoetbalsupporters in Londen uiten tegen de fans van rivaliserende teams is een extreme vorm van tribale loyaliteit. In de Verenigde Staten zijn de scheidslijnen tussen democraten en republikeinen zo diepgeworteld dat de communicatie tussen beide partijen soms helemaal niet plaats vindt. Neurowetenschappers en politicologen bevestigen dat deze extreme polarisatie het voor mensen onmogelijk maakt om het eens te worden over basisfeiten. Voor Santos is stammenstrijd de bepalende factor in onze waarneming van de wereld om ons heen. We kunnen het perspectief van de andere kant niet zien. En in het huidige media- en informatielandschap kunnen we ons onderdompelen in ons eigen gelijk en worden we beschermd tegen lastige waarheden. Zelfs het langdurende nationale conflict tussen Israëliërs en Palestijnen wordt versterkt door de psychologische processen die stammenstrijd aansturen: elke partij wordt gemotiveerd door het eigen historische verhaal van onrechtvaardigheid. Gelukkig zijn onze hersenen flexibel. We zullen de wereld altijd categoriseren, maar nieuwe definities zijn altijd mogelijk.Why We Hate
Why We Hate: Oorsprong

Waarom haten we? Zit het in ons of is het ontstaan door opvoeding? Mensen zijn in staat tot liefde, empathie en samenwerking, maar we hebben ook een groot vermogen om elkaar te behandelen met haat, wreedheid en geweld. De evolutionaire antropoloog Brian Hare zoekt de oorsprong van haat in ons verre verleden en bestudeert chimpansees en bonobo's. Deze bijna identieke soorten verschillen sterk in hun sociaal gedrag. Wij kunnen vriendelijk en open zijn als bonobo's, maar ook xenofobisch en agressief als chimpansees. Wat brengt het ene of het andere gedrag in ons naar voren? Om te begrijpen hoe onze hersenen werken, kijkt Brian naar psychologen en neurowetenschappers, die een universeel menselijk fenomeen bestuderen: pesten. Pesten komt in elke samenleving voor, wat suggereert dat dit gedrag niet wordt bepaald door cultuur, maar door instincten die we allemaal delen. De drijfveren van pestgedrag zijn complex en pesten wordt vaak beloond met populariteit en respect. Ons besef van onrecht is het sterkst wanneer we denken dat anderen ons onrecht aandoen en dit veroorzaakt dan woede en andere wraakzuchtige daden. Hoeveel van ons individuele gedrag wordt bepaald door ons lidmaatschap van een groep? En waarom haten we bepaalde groepen mensen? Gelukkig wijst Brian erop dat onze hersenen ons hele leven kunnen leren en kunnen veranderen.