True
Nederland.TV - TV kijken via internet, de beste tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Kansen Krijgen Kansen Pakken - Alle afleveringen
Kansen Krijgen Kansen Pakken
Kansen Krijgen Kansen Pakken: Doorgeven

De hoofdpersonen zijn stuk voor stuk maatschappelijk betrokken. Er is te zien hoe zij zich inzetten voor met name de jongere generatie. Om zo door te geven wat ze zelf hebben geleerd en om mogelijkheden te creëren voor de jeugd. Ook vertellen ze over hun idealen en hun ambities voor de toekomst. Daarnaast is er aandacht voor hun partnerkeuze, de huidige thuissituatie, hun beroep en voor de manier waarop zij iets betekenen voor de generatie na hen.Kansen Krijgen Kansen Pakken
Kansen Krijgen Kansen Pakken: Duwtje in de rug

Wat is het belang van een voorbeeldfiguur voor je ontwikkeling? Vrijwel alle negen hoofdpersonen vertellen over zo'n sleutelfiguur in hun leven. Een vader of een docent, die hen op het juiste moment steunde, in hen geloofde en hen het vertrouwen gaf een volgende stap te zetten. Ook komen deze mensen zelf aan het woord. Verder wordt duidelijk hoe ouders zich hebben ingezet voor hun kinderen om zo kansen te creëren die zij zelf niet hebben gehad.Kansen Krijgen Kansen Pakken
Kansen Krijgen Kansen Pakken: Van huis uit

Verhalen van maatschappelijk betrokken Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Jonge mensen, van wie de (groot-)ouders ooit als gastarbeider hier naartoe kwamen.